Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram: II Tura

HARMONOGRAM NABORU II TURY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

 • 20 czerwca – 21 lipca 2017 r.
  I tura procesu rekrutacji – składanie dokumentów przez Kandydatów w Biurze projektu.

 • 03 lipca – 7 lipca 2017 r.
  przedłużenie terminu rekrutacji

 • 26 lipca 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów.
  Zobacz wyniki oceny formalnej

 • 4 sierpnia 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów – ocena krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej
  Zobacz wyniki oceny merytorycznej I etapu rekrutacji II tury naboru

 • 8 sierpnia – 12 sierpnia 2017 r.
  II etap rekrutacji – konsultacja z doradcą zawodowym – analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
  Zobacz jak przygotować się do rozmowy z doradcą zawodowym?

 • 17 sierpnia 2017 r.
  Zakończenie procesu rekrutacji w ramach II tury naboru do Projektu "Własna firma szansą na sukces".
  Zobacz:

 • 22-28 sierpnia 2017 r.
  Procedura odwoławcza dla Kandydatów II tury naborów

 • 29 sierpnia 2017 r.
  Zamknięcie procesu rekrutacji w ramach II tury naboru do Projektu "Własna firma szansą na sukces".
  Zobacz:

  Podpisywanie umów szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu

  Link do galerii

 • 04-08 września 2017 r.

  Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa I i Grupa II

  • Grupa I

   Termin szkolenia: 04-08.09.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8 Budynek C, Sala nr 13
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/002/2017/II
   WFSS/006/2017/II
   WFSS/017/2017/II
   WFSS/028/2017/II
   WFSS/023/2017/II
   WFSS/035/2017/II
   WFSS/036/2017/II
   WFSS/043/2017/II
   WFSS/064/2017/II
  • Grupa II

   Termin szkolenia: 04-08.09.2017 r.
   Miejsce realizacji: Kraśnik, ul. Piaskowa 57, Sala wykładowa I piętro
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/003/2017/II
   WFSS/025/2017/II
   WFSS/037/2017/II
   WFSS/038/2017/II
   WFSS/039/2017/II
   WFSS/042/2017/II
   WFSS/048/2017/II
   WFSS/050/2017/II
   WFSS/054/2017/II
 • 11-15 września 2017 r.

  Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa III i Grupa IV

  • Grupa III

   Termin szkolenia: 11-15.09.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8 Budynek PZM, Sala nr 2
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/010/2017/II
   WFSS/016/2017/II
   WFSS/034/2017/II
   WFSS/045/2017/II
   WFSS/046/2017/II
   WFSS/053/2017/II
   WFSS/056/2017/II
   WFSS/058/2017/II
   WFSS/060/2017/II
   WFSS/061/2017/II
   WFSS/062/2017/II
   WFSS/063/2017/II
   WFSS/067/2017/II
  • Grupa IV

   Termin szkolenia: 11-15.09.2017 r.
   Miejsce realizacji: Krasnystaw, ul. Okrzei 4/5
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/001/2017/II
   WFSS/005/2017/II
   WFSS/008/2017/II
   WFSS/009/2017/II
   WFSS/030/2017/II
   WFSS/055/2017/II
   WFSS/057/2017/II
   WFSS/066/2017/II
   WFSS/068/2017/II
 • 16 września – 22 października 2017 r.

  Doradztwo indywidualne/opracowanie Biznesplanów

 • 12 – 15 listopada 2017 r.

  Posiedzenie Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW)

 • 15 listopada 2017 r.

  Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

  Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na liście wstępnej liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

 • 16 – 22 listopada 2017 r.

  Procedura odwoławcza od oceny KOW

 • 23 listopada 2017 r.

  Zakończenie pracy KOW

 • 27 - 30 listopada 2017 r.

  Podpisywanie umów o udzieleniu wsparcia finansowego oraz umów o świadczenie usług doradztwa biznesowego jako wsparcia pomostowego po udzieleniu wsparcia finansowego w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • 26 - 29 stycznia 2018 r.

  Rozliczanie przez Uczestników projektu otrzymanej w ramach umowy o udzieleniu wsparcia finansowego dotacji inwestycyjnej

 • 28 marca 2018 r. – 24 kwietnia 2018 r.

  Kontrole w zakresie prawidłowości wydatkowania bezzwrotnego wsparcia finansowego przez Uczestników projektu

 • 25 stycznia 2018 r. – październik 2018 r.

  Doradztwo biznesowe

 • 26 - 29 maja 2018 r.

  Rozliczanie przez Uczestników projektu półrocznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego finansowego od 16 października 2018 r.

  Wizyty monitoringowe w zakresie:

  1. faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej,
  2. wykorzystania przez Uczestnika projektu zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym Biznesplanem,
  3. prowadzenia działalności gospodarczej jest w sektorze białej gospodarki i/lub zielonej gospodarki (jeżeli dotyczy),
  4. zatrudnienia pracownika/ów w ramach działalności gospodarczej, zgodnie z deklaracją złożoną w Biznesplanie (Kategoria II pkt. 2),
  5. posiadania i przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją oraz finansowym wsparciem pomostowym,
  6. prawidłowego rozliczania wydatków, w tym w szczególności:
   • wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego (wydatki te nie stanowią odliczenia zarówno od przychodów/dochodów, jak i od podatku dochodowego oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu),
   • prawidłowej amortyzacji środków trwałych i wyposażenia zakupionego ze środków dotacji inwestycyjnej, odzyskania i rozliczenia podatku VAT, (dotyczy to zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również finansowego wsparcia pomostowego – jeżeli dotyczy).
  7. podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planowanych i zrealizowanych Biznesplanie działań marketingowych.
  8. rozliczenia podatku VAT.