Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Formy wsparcia

 • szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

  Uczestnik projektu szkolony będzie z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Tematyka szkolenia obejmuje:

  • aspekty prawne, podatkowe i księgowe zakładania działalności gospodarczej;
  • pozyskanie środków finansowych i efektywne gospodarowanie nimi w celu; zachowania bieżącej płynności firmy;
  • aspekty marketingowe przy zakładaniu firmy.
 • doradztwo indywidualne

  Uczestnicy projektu objęci zostaną doradztwem indywidualnym, którego celem jest opracowanie koncepcji otwieranej działalności gospodarczej. Doradztwo indywidualne prowadzone jest przez doświadczonych doradców obejmuje następującą tematykę:

  • Analiza cen, wielkości sprzedaży, sezonowości, charakterystyki produktów/usług;
  • Analiza nabywców, dostawców, konkurencji oraz SWOT;
  • Kwalifikowalności wydatków w ramach dotacji;
  • Prognozy finansowe.

  Efektem doradztwa będzie opracowany biznesplan zakładanej działalności gospodarczej.

 • ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) i przyznanie dofinansowania w kwocie 23 398,68 zł

  W skład Komisji Oceny Biznes Planów wejdą osoby posiadające doświadczenie w ocenie biznesplanów. Każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów. Siedemdziesiąt biznesplanów z najwyższą punktacją uzyska dofinansowanie maksymalnie 45 598,68 złotych. W przypadku równej liczby punktów będzie proszony o opinię trzeci niezależny oceniający. Regulamin oceny wniosków zostanie zamieszczony na stronie www projektu, dostępny też będzie w biurze Projektu. Powstałym firmom zostanie wydane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

  Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania.

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 850,00 zł

  Po założeniu działalności gospodarczej Uczestnikom projektu zostanie przyznane podstawowe wsparcie pomostowe ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszych 12-stu miesiącach jej funkcjonowania.

 • doradztwo biznesowe

  Doradztwo biznesowe ma na celu pomoc firmom w rozwiązaniu problemów na jakie napotkają po otwarciu działalności gospodarczej w pierwszym okresie działalności. Doradztwo prowadzone będzie przez doświadczonych doradców w zakresie przedsiębiorczości.